ผู้สร้างสรรค์:เรย์มอนด์ บาร์ตเลตต์ สตีเวนส์

สตีเวนส์, เรย์มอนด์ บาร์ตเลตต์
(ค.ศ. 1874–1942)
(Raymond Bartlett Stevens) นักกฎหมายและนักการเมืองชาวสหรัฐ ที่ปรึกษาราชการต่างประเทศในสยามช่วงรัชกาลที่ 7
เรย์มอนด์ บาร์ตเลตต์ สตีเวนส์

งาน แก้ไข