ผู้สร้างสรรค์:พี่น้องกริมม์

พี่น้องกริมม์
(คริสต์ศตวรรษที่ 18–19)
(Brüder Grimm) สองพี่น้องชาวเยอรมัน ประกอบด้วย ยาค็อบ กริมม์ (Jacob Grimm; ค.ศ. 1785–1863) และวิลเฮล์ม กริมม์ (Wilhelm Grimm; ค.ศ. 1786–1859)
พี่น้องกริมม์

งานแก้ไข

  1. เจ้าชายกบ (พ.ศ. 2417), แปลจากภาษาอังกฤษ โดย วิกิซอร์ซ


 

งานที่บุคคลนี้สร้างสรรค์ขึ้น เป็นสาธารณสมบัติทั่วโลก เนื่องจากเผยแพร่ก่อนวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1927 หรือผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตายมาแล้วอย่างน้อย 100 ปี ส่วนคำแปล ฉบับแก้ไขปรับปรุงภายหลัง หรืองานที่เผยแพร่ภายหลังผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย อาจยังมีลิขสิทธิ์อยู่ในบางประเทศหรือพื้นที่ ขึ้นอยู่กับว่าเผยแพร่มาแล้วยาวนานเท่าไร