ผู้สร้างสรรค์:สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา
(พ.ศ. 2405–2486)
พระนามแฝงว่า "นายทรงอานุภาพ"
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

งานรวม แก้ไข

งานที่เป็นส่วนหนึ่งของงานอื่น แก้ไข

คำนำ แก้ไข

คำวิจารณ์ แก้ไข

คำอธิบาย แก้ไข

งานที่เป็นบรรณาธิการ แก้ไข

งานต่างหาก แก้ไข

การเดินทาง การท่องเที่ยว แก้ไข

การปกครอง แก้ไข

การศึกษา แก้ไข

การทหาร สงคราม แก้ไข

คำกล่าว จดหมาย แก้ไข

ดนตรี แก้ไข

ประวัติตระกูล แก้ไข

ประวัติบุคคล แก้ไข

ประวัติวรรณกรรม แก้ไข

ประวัติศาสตร์ทั่วไป แก้ไข

ประวัติสถานที่ แก้ไข

ศาสนา ความเชื่อ พิธีกรรม แก้ไข

เอกสารทางการ แก้ไข

อื่น ๆ แก้ไข

งานที่เกี่ยวข้อง แก้ไข

ข่าว แก้ไข

เอกสารทางการ แก้ไข

อื่น ๆ แก้ไข


 

งานที่บุคคลนี้สร้างสรรค์ขึ้น ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
  2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
    1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
    2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
  2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก