งานแปล:อียิปต์โบราณ, คำพยานของเธอต่อความจริงของพระคัมภีร์

แม่แบบผิดพลาด: มีการลบช่องที่ไม่ได้ใช้ออก โปรดเติมกลับเข้าไป (โปรดดูเอกสารกำกับแม่แบบ)
อียิปต์โบราณ, คำพยานของเธอต่อความจริงของพระคัมภีร์ (ค.ศ. 1846), แปลโดย วิกิซอร์ซ
(ต้นฉบับภายนอก) ศูนย์หอสมุดคอมพิวเตอร์ออนไลน์:13599864ทุกฉบับ

อียิปต์

คำพยาน

ของเธอ

ต่อ

ความจริง


อียิปต์โบราณ

คำพยานต่อความจริงของ

พระคัมภีร์

การตีความคำชี้ขาด

และรูปภาพที่เหลืออยู่

หลุมฝังศพและอารามของเธอ;

ภาพประกอบโดยการแกะสลักและแผ่นสีจำนวนมาก

วิลเลียม ออสเบิร์น จูเนียร์

สมาชิกสภาราชสมาคมแห่งวรรณคดี

ลอนดอน:

ซามูเอล แบกสเตอร์ และบุตร,

ปาเตอร์นอสเตอร์รอว์

เอ็ม.ดีซีซีซี.เอ็กซ์แอลวีไอ

เนื้อหาแก้ไข

บทนำ

วัตถุประสงค์ของงาน—- แหล่งที่มาที่ประวัติศาสตร์สมัยโบราณของอียิปต์จะได้รับการสืบทอด—ยุคของฟาโรห์เมเนส—ของพีระมิด— ของโอซอร์ตาเซนที่ 1— ของฟาโรห์อาโมสที่ 1—ราชวงศ์ที่สิบแปด—ระยะเวลาของความทรุดโทรม— พระนามและหัวข้อของกษัตริย์แห่งราชวงศ์ที่สิบแปด

บทที่ 1

อียิปต์เป็นอาณานิคมครั้งแรกจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ—"พิธีกรรมที่ยิ่งใหญ่"—วิญญาณหลังจากความตาย—สามไนล์ส— ผู้อพยพครั้งแรกจากชีนาร์—ชาวอียิปต์คนแรกจากตะวันออก—เผ่าพันธุ์ของมนุษย์—เชไมส์—นิโกรและเฮมาไธส์—เผ่าพันธุ์โฟอิตแห่งมนุษยชาติ— ชาติทางเหนือและตะวันตก—ทายาทของฮาม— มิสรายิม—คานาอัน— ขีดจำกัดของความรู้ทางภูมิศาสตร์โบราณ -

1. การตั้งรกรากคร้ังแรกของอียิปต์

2. ภูมิศาสตร์โบราณ

บทที่ 2

คานาอัน

1. สุสานแห่งพิห์ไร ที่บะนีย์ฮัสซัน ในอียิปต์ตอนกลาง 2. สงครามแห่งฟาโรห์เซติกับคานาอัน

บทที่ 3

สงครามแห่งฟาโรห์แรเมซีสที่ 2, เซนุสเรต และแรเมซีสที่ 4 กับคานาอัน

บทที่ 4

เครื่องแต่งกาย, อาวุธ และอื่น ๆ แห่งชาติคานาอัน

ไทร์

อาร์วาไดต์และเฮอร์โมไนต์

ไซดอน

ซูซิม

เยบูไซท์

ฮิตไทต์

อามอไรต์

เจเอสทีไอไอ ที่หนึ่ง

ฟิลิสไตน์

เฮมาไธต์หรือซีเรีย

แจกันแห่งคานาอัน

    งานนี้เป็นงานแปล ซึ่งมีสถานะทางลิขสิทธิ์แยกต่างหากจากงานต้นฉบับ
งานต้นฉบับ:
 

งานนี้เป็นสาธารณสมบัติทั่วโลก เนื่องจากเผยแพร่ก่อนวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1928 หรือผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตายมาแล้วอย่างน้อย 100 ปี

 
งานแปล:
 

ข้าพเจ้า ผู้ถือลิขสิทธิ์ในงานนี้ ให้งานนี้เป็นสาธารณสมบัติ คำประกาศนี้ให้มีผลทั่วโลก
ถ้าคำประกาศดังกล่าวไม่อาจเป็นไปได้ในทางกฎหมาย ข้าพเจ้าก็ให้ทุกคนมีสิทธิใช้งานนี้ได้ในทุกกรณี โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ เว้นแต่ที่กฎหมายกำหนด