ดัชนี:คำชี้แจงการเปลี่ยนชื่อผู้ถือหุ้นฯ (๒๕๖๑-๐๖-๑๗).pdf