บทประพันธ์บางเรื่องของครูเทพ/เรื่อง 8

บทเพลงกราวกีลา

1. พวกเรานักกีลาไจกล้าหาน
เชี่ยวชานชิงชัยไม่ย่นย่อ
คราวชนะรุกไหย่ไม่รีรอ
คราวแพ้ก็ไม่ท้อกัดฟันทน
(ส้อย) อึม อึ้ม อึม
กีลา กีลา เปนยาวิเสส
ฮาไฮ้ ฮาไฮ้
กีลา กีลา เปนยาวิเสส
แก้กองกิเลสทำคนไห้เปนคน
ผลของการฝึกตน
เล่นกีลาสากล
ตะล้าล้า
2. ร่างกายกำยำล้ำเลิส
กล้ามเนื้อก่อเกิดทุกแห่งหน
แข็งแรงทรหดอดทน
ว่องไวไม่ย่นระย่อไคร
3. ไจคอมั่นคงซงสักดิ์
รู้จักทีหนีทีไล่
รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย
ไว้ใจได้ทั่วทั้งรักชัง
4. ไม่ชอบเอาเปรียบเฉียบแข่งขัน
สู้กันซึ่งหน้าหย่าลับหลัง
มัวส่วนตัวเบื่อเหลือกำลัง
เกลียดชังการเล่นเห็นแก่ตัว
5. เล่นรวมกำลังกันทั้งพวก
เอาชัยสดวกมิไช่ชั่ว
ไม่ว่างานหรือเล่นเปนไม่กลัว
ร่วมมือกันทั่ว ก็ไชโย
พรึสภ. 77.