ผู้สร้างสรรค์:จุ้ยเยฺว่ชานเหริน

จุ้ยเยฺว่ชานเหริน
(ค.ศ. ?–?)
จุ้ยเยฺว่ชานเหริน (จีน: 醉月山人; "คนภูเขาเมาจันทร์") เป็นนามปากกาของนักเขียนชาวจีนผู้หนึ่งซึ่งมีชีวิตอยู่ในสมัยราชวงศ์ชิง ชื่อที่แท้จริง รวมถึงวันเกิดและวันตายนั้น ไม่เป็นที่รับทราบ[1]

งาน แก้ไข

อ้างอิง แก้ไข

  1. "Zui Yue Shan Ren" 醉月山人. (n.d.). Zhonghua Diancang 中华典藏. https://www.zhonghuadiancang.com/renwu/zuiyueshanren/ (In Chinese).
 

งานที่บุคคลนี้สร้างสรรค์ขึ้น เป็นสาธารณสมบัติทั่วโลก เนื่องจากเผยแพร่ก่อนวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1928 หรือผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตายมาแล้วอย่างน้อย 100 ปี ส่วนคำแปล ฉบับแก้ไขปรับปรุงภายหลัง หรืองานที่เผยแพร่ภายหลังผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย อาจยังมีลิขสิทธิ์อยู่ในบางประเทศหรือพื้นที่ ขึ้นอยู่กับว่าเผยแพร่มาแล้วยาวนานเท่าไร