ผู้สร้างสรรค์:ถนอม กี่บุญเรือง

ถนอม กี่บุญเรือง
(พ.ศ. ?–?)
ทหารเรือชาวไทย ไม่ทราบปีเกิดปีตาย ปรากฏแต่ว่า มีคดีใน พ.ศ. 2490 และใช้อีกชื่อว่า วงษ์ กิติโรจน์[1] ดังนั้น จึงน่าจะมีชีวิตอยู่ในช่วงนั้น

งาน แก้ไข

อ้างอิง แก้ไข