ผู้สร้างสรรค์:พระยาเมธาธิบดี (สาตร สุทธเสถียร)

เมธาธิบดี (สาตร สุทธเสถียร), พระยา
(พ.ศ. 2422–2499)
เกิดเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2422 เสียชีวิตเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2499 เป็นข้าราชการชาวไทย เคยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมวิชาการ กระทรวงธรรมการ บรรดาศักดิ์ที่เคยมี ได้แก่ พระจรัสชวนะพันธ์ และ พระยาเมธาธิบดี ซึ่งเป็นบรรดาศักดิ์สุดท้าย
พระยาเมธาธิบดี (สาตร สุทธเสถียร) ถ่ายเมื่อ พ.ศ. 2474

งานแก้ไข


 

งานที่บุคคลนี้สร้างสรรค์ขึ้น ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
  2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
    1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
    2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
  2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก