ผู้สร้างสรรค์:หลวงอรรถวินิจเนตินาท (สวัสดิ์ คทวณิช)

อรรถวินิจเนตินาท (สวัสดิ์ คทวณิช), หลวง
(พ.ศ. ?–2528)
หลวงอรรถวินิจเนตินาท ชื่อตัวว่า สวัสดิ์ ชื่อสกุลว่า คทวณิช เป็นข้าราชการอัยการชาวไทย ไม่ทราบปีที่เกิด ส่วนปีที่เสียชีวิตอาจเป็น พ.ศ. 2528 หรือก่อนหน้านั้น เพราะมีงานพระราชทานเพลิงศพใน พ.ศ. 2528[1]

งาน แก้ไข

อ้างอิง แก้ไข

  1. ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้บ้านจิรายุ-พูนทรัพย์. (ม.ป.ป.). ผู้แต่ง: (สวัสดิ์ คทวณิช) หลวงอรรถวินิจเนตินาท. สืบค้นจาก https://www.psclib.com/jpn/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=528