ผู้สร้างสรรค์:หลิน อฺวี่ถัง

หลิน, อฺวี่ถัง
(ค.ศ. 1895–1976)
(林語堂) นักเขียนนวนิยาย นักปรัชญา และนักภาษาศาสตร์ชาวจีน
หลิน, อฺวี่ถัง

งาน แก้ไข