ผู้สร้างสรรค์:เฉลียว ปทุมรส

เฉลียว ปทุมรส
(พ.ศ. 2445–2498)
อดีตราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล

งาน แก้ไข

งานที่เกี่ยวข้อง แก้ไข