สนับสนุนให้หันมาเขียน วิกิซอร์ซ

บทความที่เริ่มสร้างแก้ไข

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีแก้ไข

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

พระราชสาส์นแก้ไข

พระราชสาส์นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ลงวันที่ 9 เมษายน 2560 พระราชสาส์นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ลงวันที่ 7 เมษายน 2560

สถิติวิกิซอร์ซไทยแก้ไข

  • บทความ: 5,816 บทความ
  • หน้าทั้งหมด: 36,156 หน้า
  • แก้ไข: 197,343 ครั้ง
  • ไฟล์: 29 ไฟล์ (ไม่รวมไฟล์ที่มาจากคอมมอนส์)
  • ผู้ใช้: 10,057 คน
  • ผู้ดูแล: 3 คน

ดูเพิ่มแก้ไข