พงศาวดารเมืองกลันตัน

พงศาวดารเมืองกลันตัน มีฉบับต่าง ๆ ดังนี้