พระคาถากำแพงแก้วเจ็ดชั้น

พุทธัง สัตตะรัตนะมะหาปะการัง สะระนัง คัจฉามิ

ธัมมัง สัตตะรัตนะมะหาปะการัง สะระนัง คัจฉามิ

สังฆัง สัตตะรัตนะมะหาปะการัง สะระนัง คัจฉามิสำหรับสวดภาวนา เสมือนมีกำแพงแก้วมหึมาคุ้มกัน แ้ม้อยู่ในถิ่นอันตราย ศัตรูและสัตว์ร้ายไม่อาจทำอะไรได้

กลางคืนให้สวด ๗ จบ แล้วเอาจิต (นึกเห็น) วงรอบบ้านเริ่มจากขวาไปซ้าย เป็นทักษิณาวรรตป้องกันสรรพภัย วิเศษนักแล