พระคาถามหานิยม

เมตตา คุณัง อะระหัง เมตตา

บทนี้ภาวนาเข้าหาผู้ใหญ่ ติดต่อกิจการงาน พบปะผู้คนเป็นเมตตามหานิยมดีนักแล ใช้ในทางที่ชอบธรรมเท่านั้น