ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จดหมายเหตุ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประชวรฯ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
<!-- ข้อมูลหลัก -->
| title = จดหมายเหตุ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประชวร <br> ฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรง
| override_year = แต่ง พ.ศ. ๒๔๑๔2414, พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. ๒๔๙๐2490
| author = เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรง (เพ็ง เพ็ญกุล)
| editor =
39,275

การแก้ไข