ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กลอนเพลงยาว เรื่อง หม่อมเป็ดสวรรค์ และพระอาการประชวรของกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ"

[[หมวดหมู่:งานที่ปีสร้างสรรค์ไม่แน่ชัด]]
[[หมวดหมู่:ร้อยกรองสมัยรัตนโกสินทร์]]
[[หมวดหมู่:กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ]]
39,275

การแก้ไข