ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานีย่อย:กรมศิลปากร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
==งานที่เผยแพร่==
 
* {{งร|พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรีสังเขป||2516|มน=}}
* {{งร|พุทธชัยมงคล 8|{{al|ขุนประพันธ์เนติวุฒิ}} และ {{al|คำ ศาสนดิลก}}|2504|มน=|ไม่วิกิผู้สร้างสรรค์=yes}}
* {{งร|วรรณกรรมต่างเรื่อง|{{al|คุณสุวรรณ}}, {{al|พระมหามนตรี (ทรัพย์)}}, {{al|สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ}}, {{al|หมื่นพรหมสมพัตสร (มี)}}|2505|มน=|ไม่วิกิผู้สร้างสรรค์=yes}}
39,275

การแก้ไข