ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คำสั่งนายกรัฐมนตรี ให้ประหารชีวิตนายรวม วงศ์พันธ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| เมทา =
}}
{{สบช|
* [[#๓๒๗|หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ สผ. 5114/2505 ลงวันที่ 27 เมษายน 2505]]
* [[#ค2|คำสั่งนายกรัฐมนตรี ให้ประหารชีวิตนายรวม วงศ์พันธ์ ลงวันที่ 24 เมษายน 2505]]
}}
----
<pages index="คำสั่งของนายกรัฐมนตรี (๒๕๐๕-๐๔-๒๔).pdf" from="1" to="2" tosection="2-1"/>
{{pb}}
39,275

การแก้ไข