ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มีเดียวิกิ:Proofreadpage index template"

test
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว
(test)
ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว
<onlyinclude><!--
<includeonly>{{Index talk remarks}}
-->{{#ifexist:{{ns:253}}:{{PAGENAME}}|<!--
<table style="width:100%;">
<includeonly -->{{Index talk remarks}}<!--
-->}}<!--
--><indicator name="purge file">[[File:View-refresh.svg|20px|link={{fullurl:commons:File:{{PAGENAME}}|action=purge}}]]</indicator><!--
--><indicator name="book2scroll">[[File:Library-logo-blue-outline.png|18px|link={{fullurl:toollabs:book2scroll/index.html|lang=th&file={{{n|{{PAGENAMEE}}}}}&startpage={{{p|1}}}}}]]</indicator><!--
--><indicator name="transclusion checker">[[File:Crystal_man.png|20px|link={{fullurl:toollabs:checker/|db=thwikisource_p&title={{FULLPAGENAMEE}}}}|alt=Transclusion_Status_Detection_Tool]]</indicator><!--
--><tr>
<table style="display:table; border-spacing:1px 1px; box-sizing:border-box; width:100%;">
<tr>
<td style="padding:0; vertical-align:top;"><!--
--><table style="display:inline-table; border-collapse:collapse; border-spacing:0 0; box-sizing:border-box; width:100%;">
<div class="Top_icon_raw"><span title="transclusion checker">[[File:Crystal_man.png|20px|link=//toolserver.org/~mzmcbride/checker/?db=enwikisource_p&title={{FULLPAGENAMEE}}|alt=Transclusion_Status_Detection_Tool]]</span>&#160;<span title="book2scroll">[[File:Library-logo-blue-outline.png|18px|link=//toolserver.org/~magnus/book2scroll/index.html?lang=en&file={{{n|{{PAGENAMEE}}}}}&startpage={{{p|1}}}]]</span>&#160;<span title="purge file">[[File:View-refresh.svg|20px|link={{fullurl:commons:File:{{PAGENAME}}|action=purge}}]]</span></div>
<table>
<tr>
<td style="padding:0; vertical-align:top;">
<div style="float:left; margin-right:6px0.50em 0.25em 0.50em 0;">
<p style="margin-top:0; margin-bottom:0;">{{#if:{{{ภาพ|}}}|{{#iferror: {{#expr: 1 + {{{ภาพ}}} }} | {{{ภาพ|[[File:Placeholder book.svg|frameless|link=Special:Upload]]}}} | [[File:{{PAGENAMEEPAGENAME}}|page={{{ภาพ}}}|frameless|class=ws-cover]]}} }}</p>
<p style="padding:3px 3px 3px 3px;"><!--
 
Image
 
-->{{#if:{{{ภาพ|}}}|
{{#iferror: {{#expr: 1 + {{{ภาพ}}} }} | {{{ภาพ}}} | [[File:{{PAGENAMEE}}|page={{{ภาพ}}}|frameless]]}} }}
</p>
</div>
<table id="prp-indexTable" class="plainlinks" style="border-collapse:separate; border-spacing:02px 2px; box-sizing:border-box; empty-cells:hideshow;"><!--
 
Title-->
</ptr>
 
<th scope="row" style="padding-right:0.50em; text-align:right; vertical-align:top; padding-right:0.4em;">ความคืบหน้า{{int:wm-license-book-title}}</th>
--><tr>
<thtd scopeid="rowws-title" style="text-align:right; vertical-align:top; padding-right:0.4em;">{{{ชื่อ}}}{{#if:{{{เล่ม|}}}|, {{เล่ม}}} }}</thtd>
<td style="vertical-align:top;">{{{ชื่อ}}}{{#if:{{{เล่ม|}}}|, {{{เล่ม}}} }}
</tr><!--
 
-->{{#if:{{{ผู้สร้างสรรค์|}}}|
<tr>
<th scope="row" style="padding-right:0.50em; text-align:right; vertical-align:top; padding-right:0.4em;">ผู้สร้างสรรค์{{int:wm-license-information-author}}</th>
<td id="ws-author" style="vertical-align:top;">{{{ผู้สร้างสรรค์}}}</td>
</tr>
}}<!--
-->{{#if:{{{ผู้แปล|}}}|
<tr>
<th scope="row" style="padding-right:0.50em; text-align:right; vertical-align:top; padding-right:0.4em;">ผู้แปล{{int:wm-license-book-translator}}</th>
<td id="ws-translator" style="vertical-align:top;">{{{ผู้แปล}}}</td>
</tr>
}}<!--
-->{{#if:{{{บรรณาธิการ|}}}|
<tr>
<th scope="row" style="padding-right:0.50em; text-align:right; vertical-align:top; padding-right:0.4em;">บรรณาธิการ{{int:wm-license-book-editor}}</th>
<td id="ws-editor" style="vertical-align:top;">{{{บรรณาธิการ}}}</td>
</tr>
}}<!--
-->{{#if:{{{ผู้วาดภาพประกอบ|}}}|
<tr>
<th scope="row" style="padding-right:0.50em; text-align:right; vertical-align:top; padding-right:0.4em;">ผู้วาดภาพประกอบ{{int:wm-license-book-illustrator}}</th>
<td id="ws-illustrator" style="vertical-align:top;">{{{ผู้วาดภาพประกอบ}}}</td>
</tr>
}}<!--
-->{{#if:{{{ปี|}}}|
<tr>
<th scope="row" style="padding-right:0.50em; text-align:right; vertical-align:top; padding-right:0.4em;">ปีที่เผยแพร่</th>
<td id="ws-year" style="vertical-align:top;">{{{ปี}}}</td>
</tr>
}}<!--
-->{{#if:{{{ผู้เผยแพร่|}}}|
<tr>
<th scope="row" style="padding-right:0.50em; text-align:right; vertical-align:top; padding-right:0.4em;">ผู้เผยแพร่{{int:wm-license-book-publisher}}</th>
<td id="ws-publisher" style="vertical-align:top;">{{{ผู้เผยแพร่}}}</td>
</tr>
}}<!--
 
Address / Location
 
-->{{#if:{{{สถานที่|}}}|
<tr>
<th scope="row" style="padding-right:0.50em; text-align:right; vertical-align:top; padding-right:0.4em;">สถานที่ที่ตั้ง</th>
<td id="ws-place" style="vertical-align:top;">{{{สถานที่}}}</td>
</tr>
}}<!--
-->{{#if:{{{ที่มา|}}}|
<tr>
<th scope="row" style="padding-right:0.50em; text-align:right; vertical-align:top; padding-right:0.4em;">ที่มา{{int:wm-license-information-source}}</th>
<td id="ws-source" style="vertical-align:top;">{{#ifexist:media:{{PAGENAME}}|[[:File:{{PAGENAME}}{{!}}{{{ที่มา}}}]]
|{{{ที่มา}}} }}</td>
</tr>
Progress
 
-->{{#if:{{{ความคืบหน้า|}}}|
--><tr>
<th scope="row" style="text-align:right; vertical-align:top; padding-right:0.4em;">ความคืบหน้า</th>
<th scope="row" style="padding-right:0.50em; text-align:right; vertical-align:top;">ความคืบหน้า</th>
<td style="vertical-align:top;">{{#switch:{{{ความคืบหน้า|}}}
|T=[[หมวดหมู่:ดัชนีที่ใช้การได้แล้ว]][[:หมวดหมู่:ดัชนีที่ใช้การได้แล้ว{{!}}เสร็จเรียบร้อย—ใช้การได้ทุกหน้า]]
|L=[[หมวดหมู่:ดัชนี - ต้องแก้ไฟล์]][[:หมวดหมู่:ดัชนี - ต้องแก้ไฟล์{{!}}<span class="error">ต้องแก้ไขไฟล์ต้นทางก่อนพิสูจน์อักษร</span>]]
|X=[[หมวดหมู่:ดัชนี - ต้องตรวจไฟล์]][[:หมวดหมู่:ดัชนี - ต้องตรวจไฟล์{{!}}<span class="error">สร้าง pagelist สำหรับไฟล์ต้นทางก่อนเริ่มพิสูจน์อักษร (เพื่อตรวจสอบยืนยันว่า ไฟล์ถูกต้องดี)</span>]]
|#default=[[หมวดหมู่:ดัชนี - ไม่ทราบความคืบหน้า]][[:หมวดหมู่:ดัชนี - ไม่ทราบความคืบหน้า{{!}}<span class="error">สร้าง pagelist สำหรับไฟล์ต้นทางก่อนเริ่มพิสูจน์อักษร (เพื่อตรวจสอบยืนยันว่า ไฟล์ถูกต้องดี)</spantd>]]
}}</tdtr>
</tr>}}<!--
 
Volumes
-->{{#if:{{{เล่ม|}}}|
<tr>
<th scope="row" style="padding-right:0.50em; text-align:right; vertical-align:top; padding-right:0.4em;">เล่ม</th>
<td style="vertical-align:top;">
{{{เล่ม}}}
</table>
</td>
</tr><!--
 
Pages field
 
-->
<tr>
<td style="vertical-align:top;"><div class="mw-collapsible" style="margin-right:0.75em;">
<td><p><b>หน้า</b><!--&#160;&#160;&#160;(<span style="font-size:83%;">[[วิธีใช้:สถานะของหน้า]]{{!}}สถานะของหน้า]]</span>)--></p>
<div class="index-pagelist mw-collapsible-content" style="text-align:justify;">
{{{หน้า|}}}
</div></div>
</td>
</tr>
 
-->{{#if:{{{หมายเหตุ|}}}|
<td style="widthpadding:30%0 0.25em 0 0.25em; vertical-align:top; width:30%;">
{{{Remarks}}}
<div id="remarks">
|<td style="display:none; padding:0; vertical-align:top;">
{{{หมายเหตุ}}}
}}</divtd>
|<td style="vertical-align:top;">
}}<!--
 
Sort Key
 
-->{{DEFAULTSORT:{{#if:{{{Key|}}}|{{{Key}}}|{{PAGENAME}}}}}}
</td>
</tr>
</table>
-->{{DEFAULTSORT:{{#if:{{{Key|}}}|{{{Key}}}|{{PAGENAME}}}}}}</onlyinclude>
</includeonly><noinclude>
[[ca:MediaWiki:Proofreadpage index template]]
[[de:MediaWiki:Proofreadpage index template]]
2,312

การแก้ไข