ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานีย่อย:สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| meta =
| shortcut =
| notes = กรมเลขาธิการคณะกรรมการราษฎร (พ.ศ. 2475), กรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (พ.ศ. 2475–2496), สำนักคณะรัฐมนตรี (พ.ศ. 2496–2502), สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (พ.ศ. 2502–) สังกัด{{ลสย|สำนักนายกรัฐมนตรี}} รับผิดชอบงานธุรการของคณะรัฐมนตรี และรับผิดชอบการเผยแพร่ราชกิจจานุเบกษา<ref>สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. (2561). ''ประวัติความเป็นมา''. สืบค้นจาก https://www.soc.go.th/?page_id=159</ref>
}}
[[File:Seal of the Office of the Prime Minister of Thailand.svg|thumb|เครื่องหมายของ{{PAGENAME}}]]
39,275

การแก้ไข