ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:2heures8/ทดลองเขียน/3"

{{ตรคป
| หัว = Chapitre I: Cas où l'état du siège peut être déclaré.
| แปลหัว = หมวด 1 กรณีที่สามารถประกาศภาวะปิดล้อม
| แปลหัว = xxx
}}
{{ตรคป
| แปลหัว = มาตรา 1
| L'état de siège ne peut être déclaré qu'en cas de péril imminent pour la sécurité intérieure ou extérieure.
| ภาวะปิดล้อมสามารถประกาศได้แต่ในกรณีที่มีภยันตรายอันใกล้จะถึงต่อความมั่นคงภายในหรือภายนอก
| xxx
}}
 
1,934

การแก้ไข