ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:2heures8/ทดลองเขียน/3"

{{ตรคป
| Le Président, lorsqu'il a déclaré l'état de siège, doit immédiatement en informer la commission instituée en vertu de l'article 32 de la Constitution, et, selon la gravité des circonstances, convoquer l'Assemblée nationale.
| เมื่อประกาศภาวะปิดล้อมไปแล้ว ประธานาธิบดีต้องแจ้งคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 32 ของรัฐธรรมนูญ โดยพลัน แล้วเรียกประชุมสมัชชาแห่งชาติ ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของพฤติการณ์
| xxx
}}
{{ตรคป
1,934

การแก้ไข