ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:2heures8/ทดลองเขียน/3"

{{ตรคป
| หัว = Chapitre III: Des effets de l'état de siège.
| แปลหัว = xxxหมวด 3 ว่าด้วยผลของภาวะปิดล้อม
}}
{{ตรคป
| แปลหัว = มาตรา 7
| Aussitôt l'état de siège déclaré, les pouvoirs dont l'autorité civile était revêtue pour le maintien de l'ordre et la police passent tout entiers à l'autorité militaire.
| ทันทีที่มีประกาศภาวะปิดล้อม อำนาจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนในการรักษาความเรียบร้อยและการพิทักษ์สันติราษฎร์ ย่อมเปลี่ยนผ่านไปเป็นของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารโดยสิ้นเชิง
| xxx
}}
{{ตรคป
| L'autorité civile continue néanmoins à exercer ceux de ces pouvoirs dont l'autorité militaire ne l'a pas dessaisie.
| อย่างไรก็ดี เจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนย่อมใช้อำนาจนั้นต่อไป ตราบที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมิได้เพิกถอน
| xxx
}}
 
1,934

การแก้ไข