ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:2heures8/ทดลองเขียน/3"

| แปลหัว = มาตรา 8
| Les tribunaux militaires peuvent être saisis de la connaissance des crimes et délits contre la sûreté de la République, contre la Constitution, contre l'ordre et la paix publique, quelle que soit la qualité des auteurs principaux et les complices.
| ศาลทหารสามารถพิจารณาการแจ้งความผิดอาญาและการฝ่าฝืนกฎหมายต่อความมั่นคงแห่งสาธารณรัฐ ต่อรัฐธรรมนูญ และต่อความเรียบร้อยและความสงบสาธารณะ ไม่ว่าตัวการและผู้สนับสนุนจะมีลักษณะเช่นไร
| xxx
}}
 
1,934

การแก้ไข