ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:2heures8/ทดลองเขียน/3"

| แปลหัว = มาตรา 5
| Dans les places de guerre et postes militaires soit de la frontière, soit de l'intérieur, la déclaration de l'état de siège peut être faite par le commandant militaire, dans les cas prévus par la loi du 10 juillet 1791 et par le décret du 24 décembre 1811.
| ณ สมรภูมิและที่ตั้งทหาร ไม่ว่าตามชายแดนหรือภายในประเทศ ผู้บัญชาการทหารจะประกาศภาวะปิดล้อมก็ได้ ในกรณีที่มีบัญญัติไว้ใน[[งานแปล:กฎหมาย ลงวันที่ 10 กรกฎาคม ค.ศ. 1791|กฎหมาย ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 1791]] และใน[[งานแปล:กฤษฎีกา ลงวันที่ 24 ธันวาคม ค.ศ. 1811|กฤษฎีกา ลงวันที่ 24 ธันวาคม 1811]]
| xxx
}}
{{ตรคป
1,934

การแก้ไข