ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประชุมพงศาวดาร/ภาคที่ 8"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{header
<!-- ข้อมูลหลัก -->
| title = [[ประชุมพงศาวดาร../|ประชุมพงษาวดาร]] ภาคที่ 8
| year = 2460
| author =
| section =
| contributor =
| previous = [[ประชุมพงศาวดาร/ภาคที่ 7|ภาคที่ 7]]
| next = [[ประชุมพงศาวดาร/ภาคที่ 9|ภาคที่ 9]]
| notes =
<!-- ข้อมูลย่อย (สำหรับจัดระเบียบหรือเชื่อมโยงไปหน้าอื่น) -->
| disambiguation =
| edition =
| portal =
| portal = ประวัติศาสตร์ไทย
| related_author =
| wikipedia =
{{สบช|
* [[/คำนำ/]]
: {{ลล|โดย {{alลผส|พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ}}}}
* [[/เรื่องที่ 1|จดหมายเหตุโหร/]]
: {{ลล|โดย {{alลผส|พระเทวโลก (แหยม วัชรโชติ)}}}}
* [[/เรื่องที่ 2|จดหมายเหตุโหรของจมื่นก่งศิลป์/]]
: {{ลล|โดย {{alลผส|จมื่นก่งศิลป์ (หรุ่น)}}}}
* [[/เรื่องที่ 3|พระราชพงษาวดารกรุงเก่า ฉบับพระจักรพรรดิพงษ์เจ้ากรม (จาด)/]]
: {{ลล|ไม่ปรากฏผู้สร้างสรรค์}}
* [[/เรื่องที่ 4|ปฐมวงษ์/]]
: {{ลล|โดย {{alลผส|พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว}}}}
* [[/เรื่องที่ 5|ตำนานพระโกษฐ/]]
: {{ลล|โดย {{alลผส|พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ}}, {{alลผส|พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมมตอมรพันธุ์}}, และ {{alลผส|สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัดติวงศ์}}}}
}}
==บรรณานุกรม==
 
* โบราณคดีสโมสร (ผู้รวบรวม). (2460). ''ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 8''. (2460). พระนคร: โรงพิมพ์ไทย ณถนนรองเมือง. [พระยาศรีภูริปรีชา รามาธิปติราชภักดี ศรีสาลักษณวิสัย อภัยพิริยพาห (กมล สาลักษณ) พิมพ์แจกในงานศพคุณหญิงศรีภูริปรีชา (พึ่ง) ปีมเสง พ.ศ. 2460].
 
{{ลิขสิทธิ์หมดอายุ-ไทย}}
39,275

การแก้ไข