ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คำถวายข้าวพระพุทธ"

ไม่มีหัวเรื่อง-แหล่ง
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(ไม่มีหัวเรื่อง-แหล่ง)
 
{{no source}}
{{no header}}
อิมัง สูปะพยั{{ญ}}ชะนะสัมปันนัง สาลีนัง โภชะนัง อุทะกัง วะรัง พุทธัสสะ ปูเชมิ