ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ดัชนี:ประกาศพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอานันทมหิดล ทรงสืบราชสันตติวงศ์.pdf"

บอต: ปรับปรุงฐานข้อมูลหน้าดัชนี (Task#1)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(บอต: ปรับปรุงฐานข้อมูลหน้าดัชนี (Task#1))
 
ประเภทประเภท
บรรทัดที่ 1: บรรทัดที่ 1:
วารสาร
book
เล่มเล่ม
บรรทัดที่ 1: บรรทัดที่ 1:
ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 51, หน้า 1330–1331, 7 มีนาคม 2477
สถานที่สถานที่
บรรทัดที่ 1: บรรทัดที่ 1:
กรุงเทพฯ{{ดัชนีที่ผสานแล้ว|yes}}
กรุงเทพฯ
จากวารสารจากวารสาร
บรรทัดที่ 1: บรรทัดที่ 1:
ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 51, หน้า 1330–1331, 7 มีนาคม 2477
การผสานหน้าการผสานหน้า
บรรทัดที่ 1: บรรทัดที่ 1:
yes
no
583

การแก้ไข