ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานีย่อย:กรมศิลปากร"

แทนที่เนื้อหาด้วย "{{portal header | title = {{PAGENAME}} | parent = สถาบันการเมืองและการบริหารรัฐกิจของประเทศไทย | class = j | subclass1 = q | subclass2 = | number = | midclass = | reviewed = | forcecat = | sortkey = | portal = สำนักพิมพ์ | shortcut = | notes = }} File:Thailand Fine Arts Dept Seal.svg|thumb|เครื่องหมา..."
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(แทนที่เนื้อหาด้วย "{{portal header | title = {{PAGENAME}} | parent = สถาบันการเมืองและการบริหารรัฐกิจของประเทศไทย | class = j | subclass1 = q | subclass2 = | number = | midclass = | reviewed = | forcecat = | sortkey = | portal = สำนักพิมพ์ | shortcut = | notes = }} File:Thailand Fine Arts Dept Seal.svg|thumb|เครื่องหมา...")
ป้ายระบุ: ถูกแทน
==งาน==
 
* '''[[สถานีย่อย:กรมศิลปากร/งานที่เผยแพร่]]'''
===ก===
 
# {{ลปง|กลอนเพลงยาว เรื่อง หม่อมเป็ดสวรรค์ และพระอาการประชวรของกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ|คุณสุวรรณ|2507}}
 
===ค===
 
# {{ลปง|คติของฝรั่งเข้ามาเมืองไทย|สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ|2492}} {{ลฟใน|คติของฝรั่งเข้ามาเมืองไทย - ดำรงราชานุภาพ - ๒๔๙๒.pdf}}
 
===จ===
 
# {{ลปง|จดหมายเหตุ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประชวรฯ|เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรง (เพ็ง เพ็ญกุล)|2490|แสดง=จดหมายเหตุ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประชวร ฉะบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรง}}
# {{ลปง|จารึกสุโขทัย||2478}}
# {{ลปง|เจ้านายและข้าราชการกราบบังคมทูลฯ แก้ไขการปกครองแผ่นดิน||2510||เจ้านายและข้าราชการกราบบังคมทูลความเห็นจัดการเปลี่ยนแปลงราชการแผ่นดิน ร.ศ. 103 และพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแถลงพระบรมราชาธิบายแก้ไขการปกครองแผ่นดิน}} {{ลฟใน|เจ้านายและข้าราชการกราบบังคมทูลฯ - ๒๕๑๐.pdf}}
 
===ช===
 
# {{ลปง|ชุมนุมพระนิพนธ์|สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ|2494}} {{ลฟใน|ชุมนุมพระนิพนธ์ - ดำรง - ๒๔๙๔ (๑).pdf|ชุมนุมพระนิพนธ์ - ดำรง - ๒๔๙๔ (๒).pdf}}
 
===ต===
 
# {{ลปง|ตำนานกฎหมายเมืองไทย และประมวลคำอธิบายทางนิติศาสตร์|สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ|2493}}
# {{ลปง|ตำนานพระแก้วมรกต||2478}} {{ลฟใน|ตำนานพระแก้วฯ - ๒๔๗๘.pdf}}
# {{ลปง|ตำนานเมืองนครศรีธรรมราช (2481)||2481||ตำนานเมืองนครศรีธรรมราช}}
# {{ลปง|ตำนานเมืองนครศรีธรรมราช (2491)||2491||ตำนานเมืองนครศรีธรรมราช}} {{ลฟใน|ตำนานเมืองนคร - ๒๔๙๑.pdf}}
 
===น===
 
# {{ลปง|นิราศหนองคาย|หลวงพัฒนพงศ์ภักดี (ทิม สุขยางค์)|2498}} {{ลฟใน|นิราศหนองคาย - ทิม สุขยางค์ - ๒๔๙๘.pdf}}
 
===ป===
 
# {{ลปง|ประชุมกลอนนิราสต่าง ๆ/ภาคที่ 1|สุนทรภู่|2481||ประชุมกลอนนิราสต่าง ๆ ภาคที่ 1}} {{ลฟใน|ประชุมนิราศ (๑) - ๒๔๘๑.pdf}}
# {{ลปง|ประชุมพงศาวดาร/ภาคที่ 15|เขียนทับผู้สร้างสรรค์={{ลผส|หลวงศรีวรวัตร (พิณ จันทโรจวงศ์)}} และ {{ลผส|ขุนสิกขกิจบริหาร (อยู่ มีนะกนิษฐ)}}|ปี=2481|แสดง=ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 15}} {{ลฟใน|ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๑๕) - ๒๔๘๑.pdf}}
# {{ลปง|ประชุมพงศาวดาร/ภาคที่ 52 (2482)|สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ|2482||ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 52}}
# {{ลปง|ประชุมพงศาวดาร/ภาคที่ 52 (2497)|สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ|2497||ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 52}}
# {{ลปง|ประชุมพงศาวดาร/ภาคที่ 67|สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ|2480||ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 67}} {{ลฟใน|ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๖๗) - ๒๔๘๐.pdf}}
# {{ลปง|ประชุมพงศาวดาร/ภาคที่ 68||2481||ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 68}} {{ลฟใน|ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๖๘) - ๒๔๘๑.pdf}}
# {{ลปง|ประชุมพงศาวดาร/ภาคที่ 71||2481||ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 71}} {{ลฟใน|ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๗๑) - ๒๔๘๑.pdf}}
# {{ลปง|ประมวลคำอธิบายทางนิติศาสตร|สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ|2477}}
# {{ลปง|ประวัติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ฯ จากพระราชพงศาวดารฯ|สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ|2512||ประวัติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) จากพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 5}} {{ลฟใน|ประวัติฯ ศรีสุริยวงศฯ - ดำรง - ๒๕๑๒.pdf}}
 
===ผ===
 
# {{ลปง|ผีของชาวลานนาไทยโบราน|แก้วมงคล ชัยสุริยันต์|2486}} {{ลฟใน|ผีลานนา - แก้วมงคล ชัยสุริยันต์ - ๒๔๘๖.pdf}}
 
===พ===
 
# {{ลปง|พระประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช|สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ|2493}} {{ลฟใน|พระประวัติสมเด็จพระนเรศวรฯ - ดำรง - ๒๔๙๓.pdf}}
# {{ลปง|พระเป็นเจ้าของพราหมณ์|พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว|2503}} {{ลฟใน|พระเป็นเจ้าของพราหมณ์ - วชิราวุธ - ๒๕๐๓.pdf}}
# {{ลปง|พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรีสังเขป||2516}}
# {{ลปง|พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์/รัชกาลที่ 2|เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขำ บุนนาค)|2498||พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 2}} {{ลฟใน|พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๒ - ๒๔๙๘.pdf}}
# {{ลปง|พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์/รัชกาลที่ 3|เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขำ บุนนาค)|2477||พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชชกาลที่ 3}} {{ลฟใน|พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๓ - ๒๔๗๗.pdf}}
# {{ลปง|พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์/รัชกาลที่ 4|เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขำ บุนนาค)|2477||พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชชกาลที่ 3}} {{ลฟใน|พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๔ - ๒๔๗๗.pdf}}
# {{ลปง|พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์/รัชกาลที่ 5|สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ|2493||พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 5}} {{ลฟใน|พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๕ - ๒๔๙๓ (๑).pdf|พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๕ - ๒๔๙๓ (๒).pdf}}
# {{ลปง|พระราชพงสาวดารกรุงเก่า (ฉบับหลวงประเสิด)||2486}}
# {{ลปง|พระราชพงสาวดารกรุงสรีอยุธยา ฉบับความสมเด็ดกรมพระปรมานุชิตชิโนรส|สมเด็จพระพนรัตน์ วัดพระเชตุพน|2485}} {{ลฟใน|พงศาวดาร - ปรมานุชิตฯ - เล่ม ๑ - ๒๔๘๕.pdf|พงศาวดาร - ปรมานุชิตฯ - เล่ม ๒ - ๒๔๘๕.pdf|พงศาวดาร - ปรมานุชิตฯ - เล่ม ๓ - ๒๔๘๕.pdf}}
# {{ลปง|พระราชพงศาวดารเหนือ (2501)|พระวิเชียรปรีชา (น้อย)|2501||พระราชพงศาวดารเหนือ}} {{ลฟใน|พงศาวดารเหนือ - ๒๕๐๑.pdf}}
# {{ลปง|พุทธชัยมงคล 8|เขียนทับผู้สร้างสรรค์={{ลผส|ขุนประพันธ์เนติวุฒิ (ช้อย เอมะพรหม)}} และ {{ลผส|คำ ศาสนดิลก}}|ปี=2504}}
 
===ร===
 
# {{ลปง|เรื่องของสมเด็ดพระเจ้ากรุงธนบุรี||2487}}
# {{ลปง|เรื่องพระราชลัญจกรและตราประจำตัวประจำตำแหน่ง|พระยาอนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ)|2493}}
# {{ลปง|เรื่องเมืองพิษณุโลก|สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ|2496}}
# {{ลปง|เรื่องห้ามไม่ให้เจ้าไปเมืองสุพรรณ กับอักขรานุกรมภูมิศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี|เขียนทับผู้สร้างสรรค์={{ลผส|สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ}} และ {{ลสย|ราชบัณฑิตยสถาน}}|ปี=2491}}
 
===ล===
 
# {{ลปง|ลักษณะการปกครองประเทศไทยแต่โบราณ (2498)|สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ|2498||ลักษณะการปกครองประเทศไทยแต่โบราณ}}
# {{ลปง|เลิกทาสไนรัชกาลที่ 5||2487}} {{ลฟใน|เลิกทาสในรัชกาลที่ ๕ - ศก - ๒๔๘๗.pdf}}
 
===ว===
 
# {{ลปง|วรรณกรรมต่างเรื่อง|เขียนทับผู้สร้างสรรค์={{ลผส|คุณสุวรรณ}}, {{ลผส|พระมหามนตรี (ทรัพย์)}}, {{ลผส|หมื่นพรหมสมพัตสร (มี)}}, และ {{ลผส|สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ}}|ปี=2505}}
 
===อ===
 
# {{ลปง|เอกสารตรวจราชการเมืองนครไชยศรีฯ ร.ศ. 117|สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ|2511||เอกสารตรวจราชการเมืองนครไชยศรี ของ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เมื่อเดือนสิงหาคม ร.ศ. 117 (พ.ศ. 2441)}}
 
[[หมวดหมู่:สถานีย่อย]]
7,576

การแก้ไข