ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คำถวายของใส่บาตร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
''หรืออาจกล่าวเป็นภาษาไทยเวลาจบขันข้าวใส่บาตรดังนี้''
 
ข้าวของข้าพเจ้า ขาวดังดอกบัว ยกขึ้นเหนือหัว ถวายแต่พระพุทธ ถวายแต่พระธรรม ถวายแด่พระสงฆ์ ตั้งจิตใจจิตจำนง ตรงต่อพระนิพพาน เทอญฯ
ผู้ใช้นิรนาม