ผู้สร้างสรรค์:พระยามหิธรมนูปกรณ์โกศลคุณ (โทกิจิ มาซาโอะ) – ภาษาอื่น ๆ