พูดคุย:คาถาท้าวเวสสุวรรณ

เพิ่มหัวข้อ
ยังไม่มีการอภิปรายใดที่นี่

ขออาราธนาองค์ท้าวเวสสุวรรณ ช่วยดลบันดาลให้ จงปลอดภัย และกลับมาเป็นปกติ ขอผลกุศล บุญ จงดลบันดาลด้วยเทอญ.........

  วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2550
กลับไปที่หน้า "คาถาท้าวเวสสุวรรณ"