พูดคุย:คาถาหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด

มียันต์ของหลวงปูอายุประมาณ 40 ปี แต่ อ่านไม่ออกแปลไม่ถูกช่วยหน่อย

เริ่มการอภิปรายใหม่ที่เกี่ยวกับ คาถาหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด

เริ่มการอภิปรายใหม่
กลับไปที่หน้า "คาถาหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด"