พูดคุย:รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

ปรับปรุงแก้ไข

ผู้ใช้:Famefill รบกวนตรวจสอบอักขระดูอีกทีครับ ไม่รู้ว่าเป็นทุกคนไหมแต่เครื่องผมเห็นเป็นตัวประหลาด ๆ เข้าใจว่าคงลอกมาจากพีดีเอฟ --Horus (พูดคุย) 19:58, 11 เมษายน 2559 (ICT)

ทำการแก้ไขแล้วครับ ต้องขอบคุณ คุณนคเรศ ด้วย--Famefill (พูดคุย) 19:05, 10 ธันวาคม 2559 (ICT)

ต้นฉบับแก้ไข

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF

--Famefill (พูดคุย) 20:01, 7 เมษายน 2560 (+07)ตอบกลับ[ตอบกลับ]

แยกบทความร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติกับรัฐธรรมนูญ 2560แก้ไข

ผมขอแยกบทความทั้งสองบทความนี้นะครับ เพราะเนื้อหาภายในมีส่วนที่แตกต่างกัน--Famefill (พูดคุย) 20:07, 7 เมษายน 2560 (+07)ตอบกลับ[ตอบกลับ]

เปลี่ยนพระนามกษัตริย์เป็นลายเซ็นแก้ไข

ไม่ทราบว่าจะใช้ได้หรือเปล่าครับ ถ้าผมจะเปลี่ยนพระนามพระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์ให้เป็นลายพระปรมาภิไธย--Jeabbabe (พูดคุย) 20:18, 15 กรกฎาคม 2560 (ICT)

กลับไปที่หน้า "รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560"