มาร์ชบ้านหมี่วิทยา


ทำนอง-คำร้อง อ.ยวน หลวงนรินทร์

บ้านหมี่วิทยาการศึกษาเลิศล้ำ เดิมคือนาม"ปานขาว"ชื่นชม อบรมศึกษาหาใครเทียมทัน บ้านหมี่เรานั้นรวมกันหรือสามัคคี สถาบันการศึกษาน่าเรียนรู้ เราทุกผู้ไม่ปลีกตัวหนี อยู่แห่งใดไม่แยกแตกสามัคคี เกลียรติเรานี้มีชื่อลือก้องไกล

การกีฬาเรามิย่อย่น เราต้องอดทนมานะด้วยจิตใจ จริยศึกษา พลานามัย เทิดเกียรติไว้เรา น้ำงิน-แดง จงรวมกันมั่นไว้ไม่คิดแยก พวกเราแตกสามัคคีดีไฉน จงรวมกันเราอยู่คู่ถิ่นไทย รวมกันไว้เราอยู่คู่ดินเอย