วิกิซอร์ซ:บาเบล

แม่แบบบอกความสามารถการใช้ภาษา หรือ วิกิซอร์ซ:บาเบล ช่วยให้ผู้ใช้อธิบายถึงความสามารถภาษาอื่น ที่สามารถเข้าไปช่วยมีส่วนร่วมในการเขียนบทความ สำหรับ กล่องผู้ใช้ ดูที่ วิกิซอร์ซ:กล่องผู้ใช้

หอคอยบาเบล
วิกิซอร์ซ:บาเบล
th ผู้ใช้คนนี้ใช้ ภาษาไทย เป็นภาษาแม่
แม่แบบ:User zh-3แม่แบบ:User en-2แม่แบบ:User ja-1
ค้นหาผู้ใช้แบ่งตามภาษา

เริ่มต้นง่ายๆ กับการใช้บาเบลในหน้าผู้ใช้ของคุณเอง

 • ใส่คำว่า {{บาเบล|
 • ตามด้วยรหัสภาษาที่คุณใช้ แยกกันด้วยเครื่องหมาย | โดย xx คือรหัสภาษาในวิกิซอร์ซ
  • xx-1 สำหรับผู้ใช้ที่รู้ภาษาในระดับพื้นฐาน สามารถอ่านบทความภาษานั้นและใช้เป็นแหล่งข้อมูลได้
  • xx-2 สำหรับผู้ใช้ที่สามารถอ่านและเข้าใจภาษา ซึ่งรวมถึงสามารถแก้ไขบทความในภาษานั้นได้
  • xx-3 สำหรับผู้ใช้ที่คล่องในภาษานั้น มีความสามารถในการเขียนบทความในภาษานั้น โดยอาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างเล็กน้อย
  • xx-4 สำหรับผู้ใช้ที่ใช้ภาษานั้นได้คล่องเหมือนเจ้าของภาษา
  • xx ถ้าคุณใช้เป็นภาษาแม่
 • สุดท้ายให้ใส่เครื่องหมายวงเล็บปีกกา }}

ตัวอย่างเช่น

 • {{บาเบล|th|en-1}} หมายถึงผู้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่และมีพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษ
 • {{บาเบล|th|zh-3|en-2|ja-1}} แสดงถึงผู้ใช้ภาษาไทยมีความสามารถในจีนระดับสูง ภาษาอังกฤษในระดับดีและภาษาญี่ปุ่นในระดับพื้นฐาน โดยข้อความจะแสดงเหมือนกล่องข้อความด้านข้าง
 • นอกจากนี้คุณสามารถใช้แม่แบบภาษาเดี่ยวๆ ได้โดยใส่คำว่า{{User xx-1}} โดย xx คือรหัสภาษา

โดยเมื่อทำการใส่แม่แบบอย่างใดอย่างหนึ่ง ระบบจะจัดรายชื่อคุณไว้ในหมวดหมู่ของผู้ใช้แยกตามภาษา โดยสามารถตรวจสอบว่ามีผู้ใช้ที่สามารถใช้ภาษาที่ต้องการดูได้ที่ หมวดหมู่:ผู้ใช้วิกิซอร์ซ

ในวิกิซอร์ซภาษาไทยมีแม่แบบภาษาไทยท้องถิ่นเพิ่มขึ้นมา สำหรับผู้ใช้ที่สามารถช่วยเขียนงานต้นฉบับในวิกิซอร์ซในหัวข้อของถิ่นพื้นเมืองต่างๆ โดยแยกเป็น 2 ระดับคือ คนในพื้นที่ และ ระดับ1 (ระดับพื้นฐาน ฟังออกแต่อาจจะเขียนไม่ได้)

สำหรับแม่แบบภาษาในภาษาบางภาษาอาจจะยังไม่มีการสร้าง โดยคุณสามารถช่วยสร้างโดยดูจากตัวอย่างของแม่แบบภาษาที่มีการสร้างไว้แล้ว

แม่แบบบาเบลแก้ไข

th - ภาษาไทย (ภาษาไทย)แก้ไข

หมวดหมู่: user th

ภาษาไทยท้องถิ่นแก้ไข


ภาษาอื่นแก้ไข