เปิดเมนูหลัก

วิกิซอร์ซ:ปัญหาลิขสิทธิ์

หน้านี้ใช้สำหรับรวบรวมรายชื่อบทความ และสื่อที่มีปัญหาลิขสิทธิ์

บทความที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อนี้ จะอยู่ในบัญชีเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน ก่อนที่จะตัดสินใจดำเนินการขั้นต่อไป (เช่น ลบบทความ, เรียกคืนเนื้อหาเดิม, เขียนเนื้อหาขึ้นมาใหม่ ฯลฯ)

หากปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์เกิดขึ้นจากการเพิ่มเนื้อหาบทความ โดยที่เนื้อหาก่อนหน้านั้นไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์ ควรจะเรียกคืนเนื้อหาบทความกลับไปช่วงก่อนหน้าที่จะมีปัญหา เนื้อหาส่วนที่ละเมิดลิขสิทธิ์จะยังคงอยู่ในประวัติของหน้าบทความนั้น หากเจ้าของลิขสิทธิ์ต้องการให้ลบเนื้อหาออกจากหน้าประวัติด้วย สามารถแจ้งความประสงค์กับทางมูลนิธิวิกิมีเดีย เพื่อให้ลบเนื้อหาส่วนดังกล่าวออกจากระบบ

สำหรับผู้ถือลิขสิทธิ์: ถ้าคุณคิดว่ามีเนื้อหาใดในวิกิซอร์ซละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณนั้น ให้ทำการแจ้งที่เลขาชาววิกิพีเดียที่วิกิพีเดียไทย

เนื้อหา

วิธีแจ้งละเมิดลิขสิทธิ์แก้ไข

ในหน้าบทความแก้ไข

ให้ใช้ {{ละเมิดลิขสิทธิ์}} โดยให้ศึกษาวิธีการใช้งานที่ แม่แบบ:ละเมิดลิขสิทธิ์

รายชื่อบทความที่มีปัญหาลิขสิทธิ์แก้ไข

ยังไม่มี

ดูเพิ่มแก้ไข