วิกิซอร์ซ:ศาลาชุมชน/อภิปราย/ปรับแต่ง MediaWiki ของวิกิซอร์ซไทย

เนื่องด้วยกระผมได้รับการแนะนำจากทางวิกิพีเดียโดยคุณ taweethaも เปิดการอภิปรายดัง 3 รายการต่อไปนี้:

  1. เสนอเปิดใช้ Extension:AbuseFilter (ดูเพิ่มที่ en:Wikipedia:Edit_filter) ซึ่งจะทำให้สามารถกรองคำในบทความได้โดยใช้ regular expression (ดูเพิ่มที่ ปรับแต่ง MediaWiki ของวิกิพีเดียไทย)
  2. เสนอการทำ noindex หน้าที่ไม่อยู่ใน namespace ที่เผยแพร่ให้คนภายนอกดู (ดูเพิ่มที่ ใช้ Robot Policy ปราบกิจกรรม SEO ในวิกิพีเดียไทย)
  3. เสนอห้าม open proxy แก้ไข ในทางปฎิบัติพบว่าอาจทำได้โดยตั้งค่า $wgEnableSorbs = true (meta:Proxy blocking) (ดูเพิ่มที่ ห้ามใช้ proxy ในการแก้ไขวิกิพีเดียไทย)

จึงเรียนมาเพื่อให้ทางชุมชนได้ลงมติกัน --B20180 09:51, 30 ธันวาคม 2554 (ICT)

สรุป
  • ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว [1] --Taweethaも 11:22, 22 มกราคม 2555 (ICT)

เห็นด้วยแก้ไข

  1.   เห็นด้วย --thsulux 10:04, 30 ธันวาคม 2554 (ICT)
  2.   เห็นด้วย --Panyatham 17:13, 30 ธันวาคม 2554 (ICT)
  3.   เห็นด้วย --Taweethaも 22:46, 31 ธันวาคม 2554 (ICT)

เป็นกลางแก้ไข

คัดค้านแก้ไข