วิกิซอร์ซ:ศาลาชุมชน/อภิปราย/โลโก้โครงการ

โปรดลงคะแนนเลือก/รับรองการใช้งานโลโก้ใหม่

ที่ รูป (2 เท่าและขนาดที่ใช้จริงมุมบนซ้ายของเว็บ) ฟอนต์ หมายเหตุ
0.1 Wikisource-logo-th.png Wikisource-logo-th.png Js Wansika ใช้ในปัจจุบัน = status quo
0.2 Wikisource-newberg-de.png Wikisource-newberg-de.png ไม่รู้ ต้นแบบ
1. TH-Wikisource 001.png TH-Wikisource 001.png TH Sarabun New
2. TH-Wikisource 002.png TH-Wikisource 002.png TH Sarabun New วรรคระหว่างอักษร

ป.ล. โลโก้ต้นฉบับได้รับการรับของจากมูลนิธิวิกิพีเดียเป็นต้นแบบให้ใช้ทั่วไปในโครงการภาษาต่างๆ โลโก้ฉบับภาษาไทยจัดทำโดยคุณ Aristitleism โดยใช้ฟอนต์เสรีและยกผลงานให้เป็นภาพเสรีโดยอัปโหลดขึ้นคอมมอนส์แล้ว (ทั้งนี้ภาพต้นฉบับและ derivative work ดังกล่าวเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของมูลนิธิวิกิมีเดีย) --taweethaも 10:40, 31 ธันวาคม 2554 (UTC)

สนับสนุน (เปลี่ยนเป็นแบบใหม่)แก้ไข

  1. เลือกแบบที่ 2 --Taweethaも 22:46, 31 ธันวาคม 2554 (ICT)
  2. เลือกแบบที่ 2 --Octahedron80 23:04, 31 ธันวาคม 2554 (ICT)
  3. เลือกแบบที่ 2 --N.M. 23:35, 31 ธันวาคม 2554 (ICT)
  4. เลือกแบบที่ 2 --Panyatham | พูดคุย   23:49, 31 ธันวาคม 2554 (ICT)
  5. เลือกแบบที่ 2 --B20180 10:52, 1 มกราคม 2555 (ICT)
  6. Second Option (แบบที่ 2) --thsulux 13:09, 1 มกราคม 2555 (ICT)
  7. เลือกแบบที่ 2 --Sasakubo1717 06:59, 15 มกราคม 2555 (ICT)

คัดค้าน (ใช้แบบเดิม)แก้ไข

เป็นกลางแก้ไข