สถานีย่อย:กฎหมายไทย/รัชกาลที่ 1

กฎหมายไทย
ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (พ.ศ. 2325–2352)
เรียงตามปี และตามตัวอักษร

พ.ศ. 2347แก้ไข

  1. ประกาศพระราชปรารภ ลงวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 3 จ.ศ. 1166 (31 มกราคม พ.ศ. 2347)