สถานีย่อย:ดนตรี

(เปลี่ยนทางจาก สถานีย่อย:เพลง)
"นักเล่นบันโจ" (The Banjo Player) โดยทอมัส เอคินส์ (Thomas Eakins) ราว ค.ศ. 1877

หมวดย่อย แก้ไข