หนังสือที่ มท.0514.351/12014

ตราครุฑ
ตราครุฑ
ที่ มท 0514.351/12014
สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี
139 ถนนวิทยุ ปทุมวัน กท 10330

26 กันยายน 2538

เรื่อง ขออายัดตัวผู้ต้องหา
เรียน ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
อ้างอิง หนังสือของเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ที่ มพ.0947/1659 ลง 15 สิงหาคม 2538

ตามหนังสือที่อ้างอิงทางเรือนจำพิเศษกรงเทพมหานครได้แจ้งการอายัดตัว นายสิระ เจนจาคะ ไว้ให้แล้ว เนื่องจาก นายสิระ เจนจาคะ ผู้ต้องหานี้จะต้องถูกดำเนินคดีในข้อหา ร่วมกันฉ้อโกง, ปลอมและใช้เอกสารราชการปลอม ในสำนวนการสอบสวนคดีอาญาที่ 512/2537 อีกคดีหนึ่ง

สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี จึงเรียนมายังท่านเพื่อขออายัดตัว นายสิระ เจนจาคะ หากมีการปล่อยตัว นายสิระ เจนจาคะ ไปด้วยประการใด ๆ ขอให้โปรดแจ้งให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีทราบด้วยเพื่อจะได้รับตัวมาดำเนินการต่อไป

อนึ่ง ทางสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีได้แจ้งการอายัดตัว นายสิระ เจนจาคะ ให้ทางสถานีตำรวจนครบาลประชาชื่นทราบในส่วนหนึ่งแล้ว

  • ขอแสดงความนับถือ
  • พันตำรวจโท วรันธร ชัยอาญา
  • (วรันธร ชัยอาญา)
  • รองผู้กำกับการ(สืบสวนสอบสวน)รักษาราชการแทน
  • ผู้กำกับการหัวหน้าสถานีตำรวจนครบาลลุมพินี

บรรณานุกรมแก้ไข

  • ผู้จัดการออนไลน์. (2564, 21 ธันวาคม). "กางหลักฐานสำคัญชี้ “สิระ” เคยติดคุกคดีฉ้อโกง ก่อน ศาล รธน.ชี้ชะตาสถานะ ส.ส.พรุ่งนี้". ผู้จัดการออนไลน์. สืบค้นจาก https://mgronline.com/politics/detail/9640000126127
 

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (3) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"