หน้า:กอ ๑๒๗ (๒๔๕๑).pdf/82

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
เล่ม ๒๕ หน้า ๒๘๗
วันที่ ๑ มิถุนายน ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

ศักราชเดือนปีซึ่งตั้งพระราชบัญญัติ ชื่อกฎหมาย ประกาศ แลพระราชบัญญัติ
วัน ค่ำ ปีกุน ศักราช ๑๙๐๓ กฎหมายลักษณโจร
วัน ค่ำ ปีเถาะ ศักราช ๑๘๙๕ กฎหมายลักษณอาญาหลวง
วัน ค่ำ ปีมะโรง ศักราช ๑๒๖๙ กฎหมายลักษณวิวาท
วัน ๑๑ ฯ  ๑๑ ค่ำ ปีจอ ศักราช ๑๙๐๓ กฎหมายลักษณอาญาราษฎร์
วันที่ ๔ เมษายน รัตนโกสินทร์ศก ๑๑๘ พระราชกำหนดลักษณข่มขืนล่วงประเวณี
วันที่ ๔ เมษายน รัตนโกสินทร์ศก ๑๑๘ พระราชกำหนดลักษณหมิ่นประมาท
วันที่ ๒๕ กันยายน รัตนโกสินทร์ศก ๑๑๙ ประกาศลักษณฉ้อ