หน้า:ตำนานฯ สามก๊ก - ดำรง - ๒๔๗๑ b.pdf/72

หน้านี้ได้ตรวจสอบแล้ว
๑ จิวท่าย ๒ อุยกาย ๓ ฮันต๋ง ๔ งำเต๊ก ๕ กำเหลง