หน้า:ที่ระลึกฯ เจ้าทิพวัน กฤดากร - ๒๔๙๘.pdf/26

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
Thiraluek Thipphawan Kridakon (1955, p 26).jpg
เสด็จออกพลับพลาทองในงานทูลพระขวัญ เชียงใหม่