หน้า:ประชุมกฎหมายประจำศก (๓๖) - ๒๔๗๗.pdf/417

หน้านี้ได้ตรวจสอบแล้ว
พิมพ์ที่
เชิงสะพานกษัตริยศึก ถนนพระราม ๑ พระนคร
นายหลี อินทเกสร ผู้พิมพ์โฆษณา
๑๒/๕/๗๗