หน้า:ผีสางเทวดา (เสฐียรโกเศศ, 2495).pdf/4

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
Hia Sathiankoset.jpg
นางเฮียะ เสฐียรโกเศศ
พ.ศ. ๒๔๑๓–๒๔๙๕