หน้า:ลัทธิฯ (๒๑) - ๒๔๗๒.pdf/48

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
Latthi Thamniam (vol 21, p 48).jpg
บุษบกสรงมุรธาภิเษกหน้าพระที่นั่งเทวาวินิจฉัย